ELEKTROMANYETİK RADYASYONUN ZARARLARI NELERDİR?

EMR'nin başlıca zararları; Kanser riski, kısırlık riski, embriyo gelişiminin bozulması, üreme hücrelerinin bozulması, görme bozuklukları, uyku ritmi bozukluğu ve uykusuzluk, dikkat eksikliği, , ayırt etme ve zaman algılama eksikliği, strese sebep olmaktadır. Bununla beraber Elektromanyetik Radyasyon kanser riskini arttırdığı bir çok akademik makale, Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Kanser Ajansı tarafından onaylanmıştır.

İç Hastalıkları Uzmanı, TÜBİTAK Başkanlık Danışmanı: Alzheimer'ı 5 kat arttırıyor. EMR beyindeki melatonini azaltarak uyku ritmini bozuyor ve uykusuzluk yapıyor. Hayvanlarda EMR beyin gelişmesinin yavaşlaması, bellek, dikkat, öğrenme, ayırtetme ve zaman algılama azalışı görüldü. Memorial Hospital Uzmanı Dr. Murat YILDIRIM: Yapılan araştırmalar sonucu EMR arttıkça çocuklarda lösemi sıklığında artma görülmüştr.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO): Wireless, baz istasyonu, telsiz telefon ve cep telefonu gibi aletler evlerde EMR yaymaktadır. Bu durum kanser riskini yüzde 50 arttırıyor.

T.C Yargıtay 4.HD 2003/16434E,2004/971K: Baz istasyonu yönetmeliğe uygun olarak çalıştırılsa dahi insan sağlığına zarar verdiği taktirde yönetmeliğe uygun olduğundan söz edilerek zarar verenin sorumluluktan kurtulması ve kullanıma devam edilmesi sonucunu doğurmaz. (Sağlığa zararlı olduğundan dolayı kaldırılmasına karar verilmiştir)

Prof. Dr. Selim ŞEKER: Her anımızda yanımızdan ayırmadığımız, onsuz hareket edemez hale geldiğimiz için cep telefonu çok daha tehlikeli durumda.

Hekimler DERNEĞİ : EMR Uluslararası Kanser Ajansınca insanda kanser yapması olası etken olarak sınıflandırmaktadır. Labaratuarlarda ve canlılar üzerinde yapılan deneyler sonucunda EMR'nin bir çok sisteme olumsuz etkisi olduğu bildirilmektedir. Bunlar arasında bağışıkllık sistemini baskılaması, sinir sistemine olumsuz etkileri, lokosit sayısında düşüş gibi kan yapım sistemi bozuklukları, kalp ritminde bozulmalar, solunum sayısında artış gibi nöroendokrin sistem etkileri ve fetus ağırlığında düşüklük gibi etkileri sayılabilir. Hayvanlarda EMR beyin gelişmesinin yavaşlaması, bellek, dikkat, öğrenme, ayırt etme ve zaman algılama azalışı gibi etkiler sayılabilir. Ayrıca çocukluk çağı kanserlerine ve beyin tümörlerine yol açabilir.