ELEKTROMANYETİK RADYASYON NEDİR?

Elektromanyetik radyasyon, uzayda ya da maddesel bir ortamda yayılan ve salınım yapan bir elektrik alan ile manyetik alanın birlikte oluşturduğu kabul edilen radyasyon türlerine verilen addır. Elektromanyetik radyasyonlar, yüklü parçacıkların ivmeli hareketi sonucu oluşan, birbirine dik elektrik ve manyetik alan bileşeni bulunan, bu iki alanın oluşturduğu düzleme dik doğrultuda yayılan, yayılmaları için ortam gerekmeyen ve boşlukta ışık hızıyla yayılan enine dalgalara sahip radyasyonlardır.

Elektromanyetik radyasyon (EMR), artık cevremizi bizimle beraber paylaşan bir unsurdur. Radyasyonların dalga boylarına, frekanslarına ve enerjilerine bağlı olarak; radyo dalgaları, mikrodalgalar, infrared ışınları, görünür ışık, ultraviyole ışınları, x-ışınları, gama-ışınları ve kozmik ışınlar gibi türleri bulunmaktadır. Yüksek Gerilim Hatları, TV ve bilgisayarlar, FM ve TV vericileri, mikrodalga fırınlar, mobil telefonlar, mobil telefon baz istasyonları, kablosuz telefonlar, uydu antenleri ve verici antenler, radar antenleri, bluetooth, kablosuz internet, kablosuz ses ve görüntü sistemleri, tasarruflu ampüller, elektrikle çalışan tüm cihazlar birer elektromanyetik radyasyon kaynağıdır.