ELEKTROMANYETİK RADYASYON NASIL OLUŞUR?

Elektrik enerjisi ileten ya da enerjiyle çalışan her türlü araç ve gereç, çalışma durumunda çevresinde bir elektromanyetik alan oluşturmaktadır. Elektromanyetik ışınım yayan sistem ve aletlerin bir kısmı aşağıda sıralanmaktadır: Çeşitli elektrikli ev aletleri, enerji nakil hatları ve trafo istasyonları, elektrikli trenler, TV, bilgisayar ekranları, İndüksiyon fırınları ve indüksiyon kaynak makineleri, Radyo, TV ve telsiz verici istasyonlarının antenleri, Radar sistemleri, (Sürekli ve darbeli) Uydu iletişim sistemleri, tedavide kullanılan tıbbi elektrikli cihazlar, mikrodalga fırınlar, sanayide büyük RF frekansında çalışan çeşitli sistemler, GSM haberleşme sistemi (Temel baz istasyonu anteni ve cep telefonu anteni), DECKT Telefonlar, Wireless modemler, kablosuz ses ve görüntü sistemleri, tasarruflu ampüller vs.

Kozmik, gama, x, morötesi, görünür bölge, kızılötesi, mikrodalga, TV, radyo dalgaları elektromanyetik radyasyonlardır. Bu radyasyonlar, dalga boyları ve frekanslarına göre elektromanyetik spektrumu oluştururlar.
Elektromanyetik radyasyon türlerinin ortak özellikleri şunlardır;
1- Boşlukta düz bir doğrultuda yayılırlar.
2- Hızları ışık hızına (yaklaşık 300.000 km/sn) eşittir.
3-Geçtikleri ortama; frekanslarıyla doğru orantılı, dalga boylarıyla ters orantılı olmak üzere enerji aktarırlar
4- Enerjileri; maddeyi geçerken, yutulma ve saçılma nedeniyle azalır, boşlukta ise uzaklığın karesiyle ters orantılı olarak azalır.